Diarienummer GGN-0196/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter till grundskole- och gymnasienämnden för yttrande
Startdatum 2017-04-12
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-19
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av "Remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter " till grundskole- och gymnasienämnden för yttrande 2017-04-10 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remiss "Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter" 2017-04-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över remiss "Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter" 2017-04-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Yttrande över remiss "Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter" 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss "Specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter" fastställd på nämnden den 23 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Utbildningsdepartementet att lämna synpunkter på specialpedagogisk kompetens i fråga om neuropsykiatriska svårigheter 2017-06-14 Inkommande Visa fil
1, 2