Diarienummer GGN-0180/2017
Titel Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2017
Startdatum 2017-04-05
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-21
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2017 2017-04-05 Utgående Visa fil
1, 2
Utredning - Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2017 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2017 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet