Diarienummer GGN-0167/2017
Titel Underrättelse om granskning för detaljplan för Päronet 2, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-29
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för Päronet 2, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad. 2017-03-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag på yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad. 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad. 2017-04-21 Upprättat Visa fil
1, 2
Yrkande Socialdemokraterna 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 18 april 2017 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om antagande av detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Sundbyberg 2017-12-05 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underrättelse om laga kraft för detaljplan för förskola/skola, vård, kontor samt kultur- och fritid på del av fastigheten Päronet 2, Grahamsvägen i Lilla Ursvik, Sundbybergs stad 2018-01-25 Inkommande Visa fil
1, 2