Diarienummer GGN-0166/2017
Titel Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Bävern 2, Storskogen, Sundbybergs stad
Startdatum 2017-03-27
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-21
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för del av Bävern 2, Storskogen, Sundbybergs stad 2017-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-03-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag på yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Yrkande Vänsterpartiet 2017-04-21 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över detaljplan för del av BÄVERN 2 och del av SUNDBYBERG 2:17, Friluftsvägen, Storskogen. Bostäder i Sundbybergs stad fastställd på nämnden den 18 april 2017 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet