Diarienummer GGN-0142/2017
Titel Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020
Startdatum 2017-03-08
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-21
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-03-08 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag på yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
KS-0126/2017-4 - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 - Planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-11 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över planeringsförutsättningar inför Sundbybergs stads verksamhetsplan och budget 2018 med plan för 2019-2020 fastställd på nämnden den 18 april 2017 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet