Diarienummer GGN-0124/2017
Titel Yttrande till Skolinspektionen över etablering eller utökning av fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor inför läsåret 2017/2018
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-21
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Yttrande till Skolinspektionen över etablering eller utökning av fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor samt byte av huvudman inför läsåret 2018 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag på yttrande till Skolinspektionen över etablering eller utökning av fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor samt byte av huvudman inför läsåret 2018 2017-02-20 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande till Skolinspektionen över etablering eller utökning av fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor samt byte av huvudman inför läsåret 2018 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet