Diarienummer GGN-0123/2017
Titel Månadsrapport per sista februari 2017 för grundskole- och gymnasienämnden
Startdatum 2017-02-20
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Månadsrapport per sista februari 2017 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-02-20 Utgående Visa fil
1, 2
Rapport - Månadsrapport per sista februari 2017 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 14 mars 2017 - Månadsrapport per sista februari 2017 för grundskole- och gymnasienämnden 2017-03-17 Upprättat Visa dokumentet