Diarienummer GGN-0113/2017
Titel Närvarorätt för personalföreträdare vid nämndens sammanträde
Startdatum 2017-02-14
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument