Diarienummer GGN-0104/2017
Titel Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Ge Örskolan mer utrymme
Startdatum 2017-02-08
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-21
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Ge Örskolan mer utrymme 2017-02-08 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 7 februari 2017 - Ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Ge Örskolan mer utrymme 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Ge Örskolan mer utrymme 2017-03-08 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Svar på ledamotsinitiativ Socialdemokraterna - Ge Örskolan mer utrymme 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet