Diarienummer GGN-0093/2017
Titel Medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga
Startdatum 2017-02-02
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-15
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av medborgarförslag för yttrande till grundskole- och gymnasienämnden 2017-02-02 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-02-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga fastställd på nämnden den 18 april 2017 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Svar på medborgarförslag - Skolans arbetsdokument, regler och riktlinjer ska bli tillgängliga och offentliga. 2017-11-08 Inkommande Visa fil
1, 2