Diarienummer GGN-0090/2017
Titel Medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen)
Startdatum 2017-02-01
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-21
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av medborgarförslag för yttrande till grundskole- och gymnasienämnden 2017-02-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen) 2017-02-09 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen) 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen) 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över medborgarförslag - Säkerhet/hjälputrustning för förskola/skola vid luftvägsstopp (satt i halsen) fastställd på nämnden den 18 april 2017 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet