Diarienummer GGN-0089/2017
Titel Uppföljning av grundskole- och gymnasienämndens internkontrollplan 2016
Startdatum 2017-02-01
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppföljning av grundskole- och gymnasienämndens internkontrollplan 2016 2017-02-01 Utgående Visa fil
1, 2
Uppföljning av grundskole- och gymnasienämndens internkontrollplan 2016 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 14 mars 2017 - Uppföljning av grundskole- och gymnasienämndens internkontrollplan 2016 2017-03-17 Upprättat Visa dokumentet