Diarienummer GGN-0088/2017
Titel Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans mediciniska insats 2016
Startdatum 2017-02-01
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans mediciniska insats 2016 2017-02-01 Utgående Visa fil
1, 2
Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans mediciniska insats 2016 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 14 mars 2017 - Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans mediciniska insats 2016 2017-03-17 Upprättat Visa dokumentet