Diarienummer GGN-0069/2018
Titel Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018
Startdatum 2018-01-29
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-18
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2018-01-29 Utgående Visa fil
1, 2
Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2018-02-22 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2018-02-22 Inkommande Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Behov av ytterligare platser i förskoleklass inför höstterminen 2018 2018-02-22 Utgående Visa dokumentet