Diarienummer GGN-0066/2018
Titel Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2017
Startdatum 2018-01-24
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-22
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument