Diarienummer GGN-0048/2017
Titel Motion - Högre digitala ambitioner
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-25
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av motion till förskolenämnden samt grundskole- och gymnasienämnden 2017-01-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över motion - Högre digitala ambitioner 2017-02-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över motion - Högre digitala ambitioner 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Yttrande över motion - Högre digitala ambitioner 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över motion - Högre digitala ambitioner fastställd på nämnden den 19 september 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet