Diarienummer GGN-0047/2017
Titel Motion - Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-21
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remittering av motion till grundskole- och gymnasienämnden 2017-01-18 Inkommande Visa fil
1, 2
Yttrande över motion - Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro 2017-02-16 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag på yttrande över motion - Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro 2017-02-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Yttrande över motion - Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över motion - Undersöka hur elevers betyg påverkas av lärares sjukfrånvaro fastställd på nämnden den 18 april 2017 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet