Diarienummer GGN-0045/2017
Titel Motion - Att utreda möjligheten för att få kvinno- och mansjourer att besöka kommunens högstadieskolor och informera om sin verksamhet
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-21
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument