Diarienummer GGN-0044/2017
Titel Motion - Uppmuntra skolorna att bjuda in lokala företag för besök på skolorna eller ordna studiebesök hos företagen
Startdatum 2017-01-18
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument