Diarienummer GGN-0041/2017
Titel Status byggnation januari 2017
Startdatum 2017-01-17
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-17
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Status byggnation januari 2017 2017-01-17 Utgående Visa fil
1, 2
Rapport status byggnation januari 2017 2017-01-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 14 mars 2017 - Status byggnation januari 2017 2017-03-17 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Vänsterpartiet 2017-03-17 Inkommande Visa dokumentet