Visa ärende

Diarienummer GGN-0023/2019
Titel Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget och internkontrollplan 2019
Startdatum 2019-01-23
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2019-09-03
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förslag till grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget och internkontrollplan 2019 2019-01-23 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget och internkontrollplan 2019 2019-01-23 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 5 mars 2019 - Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget och internkontrollplan 2019 2019-03-11 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget och internkontrollplan 2019 antagen på sammanträdet den 5 mars 2019 2019-03-11 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 5 mars 2019 - Grundskole- och gymnasienämndens verksamhetsplan med budget och internkontrollplan 2019 2019-03-11 Utgående