Diarienummer GGN-0022/2018
Titel Studieresultat årskurs 9 höstterminen 2017
Startdatum 2018-01-09
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-22
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Studieresultatsrapport för årskurs 9 höstterminen 2017 2018-01-09 Utgående Visa fil
1, 2
Rapport avseende studieresultat för elever i årskurs 9 under höstterminen 2017 2018-01-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 20 februari 2018 - Studieresultatsrapport för årskurs 9 höstterminen 2017 2018-02-22 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Socialdemokraterna 2018-02-22 Inkommande Visa dokumentet