Diarienummer GGN-0015/2017
Titel Uppföljning av betyg i årskurs 9, höstterminen 2016
Startdatum 2017-01-09
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-13
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument