Diarienummer GGN-0001/2018
Titel Samlingsärende för grundskole- och gymnasienämnden 2018
Startdatum 2018-01-03
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument