Diarienummer GGN-0001/2017
Titel Samlingsärende för grundskole- och gymnasienämnden 2017
Startdatum 2017-01-02
Ansvarig nämnd Grundskole- och gymnasienämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt grundskoleochgymnasienamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 7 februari 2017 2017-01-27 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 7 februari 2017 2017-01-27 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll från sammanträde den 7 februari 2017 2017-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 7 februari 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 7 februari 2017 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll från sammanträde den 23 februari 2017 2017-02-23 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 14 mars 2017 2017-03-03 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 14 mars 2017 2017-03-03 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll från sammanträde den 14 mars 2017 2017-03-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 14 mars 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 14 mars 2017 2017-03-17 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 18 april 2017 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 2017-04-07 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll från sammanträde den 18 april 2017 2017-04-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 18 april 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 18 april 2017 2017-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 23 maj 2017 2017-05-12 Upprättat Visa dokumentet
Föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 2017-05-12 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll från sammanträde den 23 maj 2017 2017-05-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 23 maj 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 23 maj 2017 2017-05-30 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 19 september 2017 2017-09-07 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 2017-09-07 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll från sammanträde den 19 september 2017 2017-09-19 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 19 september 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 19 september 2017 2017-09-25 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 24 oktober 2017 2017-10-13 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 24 oktober 2017 2017-10-13 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll från sammanträde den 24 oktober 2017 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 24 oktober 2017 2017-10-27 Upprättat Visa dokumentet
Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 28 november 2017 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträdet 28 november 2017 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens protokoll från sammanträde den 28 november 2017 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 28 november 2017 - Delegationsbeslut redovisade på nämnden den 28 november 2017 2017-12-04 Upprättat Visa dokumentet