Diarienummer FN-0502/2016
Titel Förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016
Startdatum 2016-12-20
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-02-24
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut för 2016 2016-12-20 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Anvisningar 2016-12-20 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 23 februari 2017 - Förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut för 2016 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens verksamhetsberättelse med bokslut 2016 fastställd på nämnden den 23 februari 2017 2017-02-24 Upprättat Visa dokumentet