Diarienummer FN-0472/2016
Titel Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Kunskapsunderlag om barngruppernas storlek i förskolan
Startdatum 2016-12-16
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-21
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Kunskapsunderlag om barngruppernas storlek i förskolan 2016-12-15 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 15 december 2016 - Ledamotsinitiativ Vänsterpartiet - Kunskapsunderlag om barngruppernas storlek i förskolan 2016-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Svar på ledamotsinitiativ från Vänsterpartiet - Kunskapsunderlag om barngruppernas storlek i förskolan 2017-01-19 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 16 mars 2017 - Svar på ledamotsinitiativ från Vänsterpartiet - Kunskapsunderlag om barngruppernas storlek i förskolan 2017-03-21 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Vänsterpartiet 2017-03-21 Inkommande Visa dokumentet