Diarienummer FN-0391/2017
Titel Revidering av förskolanämndens delegationsordning
Startdatum 2017-11-14
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument