Diarienummer FN-0383/2017
Titel Plan för strategisk kompetensförsörjning
Startdatum 2017-11-08
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Plan för strategisk kompetensförsörjning 2017-11-08 Utgående Visa fil
1, 2
Plan för strategisk kompetensförsörjning 2018-2021 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Plan för strategisk kompetensförsörjning 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet