Diarienummer FN-0379/2017
Titel Underrättelse om samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård
Startdatum 2017-11-02
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-01 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Svar på begäran om anstånd för detaljplan för Freden större 14 2017-11-02 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till yttrande över samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-02 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Yttrande över samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-30 Upprättat Visa fil
1, 2
Yttrande över samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård fastställd på sammanträdet den 30 november 2017 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Expediering protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Yttrande över samråd för detaljplan för Freden större 14 avseende utökad byggrätt och justering av förskolegård 2017-11-30 Utgående