Diarienummer FN-0376/2016
Titel Ansökan om start av fristående verksamhet, Norlandia förskolor
Startdatum 2016-11-21
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-08-24
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om start av fristående verksamhet 2016-11-21 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Ansökan om start av fristående verksamhet, Norlandia förskolor 2017-02-13 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Mail angeånde start av förskolan Hamnen 2017-02-28 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 16 mars 2017 - Ansökan om start av fristående verksamhet, Norlandia förskolor 2017-03-21 Upprättat Visa fil
1, 2
Särskilt yttrande Vänsterpartiet 2017-03-21 Inkommande Visa dokumentet