Diarienummer FN-0375/2017
Titel Internkontrollplan 2018 för förskolenämnden
Startdatum 2017-10-30
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-07
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Internkontrollplan 2018 för förskolenämnden 2017-10-30 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag på internkontrollplan 2018 för förskolenämnden 2017-11-09 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Internkontrollplan 2018 för förskolenämnden 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Internkontrollplan 2018 för förskolenämnden fastställd på sammanträdet den 30 november 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Internkontrollplan 2018 för förskolenämnden 2018-03-07 Utgående