Diarienummer FN-0374/2017
Titel Revidering av förskolenämndens delegationsordning
Startdatum 2017-10-24
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-03-01
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument