Diarienummer FN-0373/2017
Titel Redovisning av placeringar och omplaceringar i förskolekön under 2017
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument