Diarienummer FN-0372/2017
Titel Grundbelopp 2018 för förskolan samt pedagogisk omsorg
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument