Diarienummer FN-0371/2017
Titel Månadsrapport per sista oktober 2017 för förskolenämnden
Startdatum 2017-10-23
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Månadsrapport per sista oktober 2017 för förskolenämnden 2017-10-23 Utgående Visa fil
1, 2
Underlag - månadsrapport per sista oktober 2017 för förskolenämnden 2017-10-23 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Månadsrapport per sista oktober 2017 för förskolenämnden 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Månadsrapport per sista oktober 2017 för förskolenämnden fastställd på sammanträdet den 30 november 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Månadsrapport per sista oktober 2017 för förskolenämnden 2017-12-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3