Diarienummer FN-0369/2017
Titel Uppdrag att utreda fördelningsprinciper för socioekonomisk peng
Startdatum 2017-10-20
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Uppdrag att utreda fördelningsprinciper för socioekonomisk peng 2017-10-20 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 30 november 2017 - Uppdrag att utreda fördelningsprinciper för socioekonomisk peng 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Rapport kring uppdrag att utreda fördelningsprinciper för socioekonomisk peng 2018-04-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förslag till socioekonomisk fördelningsmodell för förskolor 2018-05-24 Upprättat Visa fil
1, 2, 3
Socialdemokraterna yrkande 2018-06-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 20 juni 2018 - Rapport kring uppdrag att utreda fördelningsprinciper för socioekonomisk peng 2018-06-21 Upprättat Visa dokumentet