Diarienummer FN-0369/2017
Titel Uppdrag att utreda fördelningsprinciper för socioekonomisk peng
Startdatum 2017-10-20
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument