Diarienummer FN-0365/2017
Titel Införande av årliga resestipendier till Sundbybergs förskolelärare
Startdatum 2017-10-09
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-06
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument