Diarienummer FN-0364/2017
Titel Detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg
Startdatum 2017-09-28
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-31
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underrättelse om granskning för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förlängd svarstid - Underrättelse om granskning för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-28 Inkommande Visa dokumentet
Yttrande över remiss om underrättelse om granskning för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till yttrande över remiss om underrättelse om granskning för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-09-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 26 oktober 2017 - Yttrande över remiss om underrättelse om granskning för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remiss om underrättelse om granskning för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten ORGELN 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg fastställd på nämnden den 26 oktober 2017 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om godkännande efter granskning för detaljplan Orgeln 7, Sundbyberg 2017-12-11 Inkommande Visa fil
1, 2
Underrättelse om antagande av detaljplan för Orgeln 7, centrala Sundbyberg 2017-12-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Underrättelse om laga kraft för detaljplan för påbyggnad av bostäder och kontor inom fastigheten Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg 2018-01-30 Inkommande Visa fil
1, 2