Diarienummer FN-0360/2017
Titel Ansökan om utökning av fristående Montessoriförskolan Tigerungen 2017
Startdatum 2017-09-22
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Utökning av antal platser i förskolan Tigerungen 2017-09-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 26 oktober 2017 - Utökning av antal platser i förskolan Tigerungen 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet