Diarienummer FN-0359/2017
Titel Regelbunden tillsyn av fristående förskolan Lysande 2017
Startdatum 2017-09-22
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-05-28
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Regelbunden tillsyn av förskolan Lysande 2017 2017-09-22 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 26 oktober 2017 - Regelbunden tillsyn av förskolan Lysande 2017 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Dokumentation med åtgärder av anmärkningar 2017-11-30 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4
Uppföljning gällande föreläggande och anmärkning på Lysande förskola 2018-01-08 Utgående Visa dokumentet