Diarienummer FN-0357/2017
Titel Regelbunden tillsyn av fristående förskola Badankan 2017
Startdatum 2017-09-21
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Regelbunden tillsyn förskolan Badankan 2017-09-21 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 26 oktober 2017 - Regelbunden tillsyn förskolan Badankan 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet