Diarienummer FN-0352/2017
Titel Rapportering av status på byggnationer
Startdatum 2017-09-14
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Rapportering av status på byggnationer 2017-09-14 Utgående Visa fil
1, 2
Rapport status byggnation 2017-09-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 26 oktober 2017 - Rapportering av status på byggnationer 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet