Diarienummer FN-0351/2017
Titel HBTQ certifiering rapport
Startdatum 2017-09-14
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Samarbetsavtal avseende hbtq-certifiering 2016-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Rapport på HBTQ certifieringen av förskolan Bävern, Öppna förskolan Junibacken och Barnhälsoteamet 2017-09-14 Utgående Visa fil
1, 2
Rapport utvärdering på HBTQ-certifiering förskola 2017-09-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 26 oktober 2017 - Rapport på HBTQ certifieringen av förskolan Bävern, Öppna förskolan Junibacken och Barnhälsoteamet 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet