Diarienummer FN-0343/2017
Titel Riktad tillsyn över fristående förskolan Stella Nova
Startdatum 2017-09-08
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument