Diarienummer FN-0341/2017
Titel Tertialrapport 2 2017
Startdatum 2017-08-31
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-15
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Anvisningar tertialrapport 2 2017 2017-06-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Tertialrapport 2 2017 2017-08-31 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 2017-09-12 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Tertialrapport 2 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Tertialrapport 2 med delårsbokslut 2017 fastställd på nämnden den 21september 2017 2017-09-26 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Tertialrapport 2 med delårsbokslut per den 31 augusti 2017 för Sundbybergs stad 2017-11-08 Inkommande Visa fil
1, 2, 3