Diarienummer FN-0340/2017
Titel Förskolenämndens sammanträdesdagar 2018
Startdatum 2017-08-31
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-01
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Förtydligande - Underlag för sammanträdesplanering 2018 2017-08-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Förskolenämndens sammanträdesdagar 2018 2017-09-14 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till förskolenämndens sammanträdesdatum 2018 2017-09-14 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 26 oktober 2017 - Förskolenämndens sammanträdesdagar 2018 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Förskolenämndens sammanträdesdatum 2018 fastställda på nämnden den 26 oktober 2017 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet