Diarienummer FN-0334/2017
Titel Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
Startdatum 2017-08-22
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål maj 2017-augusti 2017 2017-08-22 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål maj 2017-augusti 2017 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet