Diarienummer FN-0329/2017
Titel Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60)
Startdatum 2017-08-16
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-26
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss för yttrande till kommunstyrelsen senast den 22 september 2017 - Inbjudan från Kulturdepartementet att lämna synpunkter på betänkandet: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-08-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Yttrande över remissen på Kulturdepartements betänkande: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-08-17 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Förslag till yttrande över remissen på Kulturdepartementets betänkande: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-08-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Yttrande över remissen på Kulturdepartements betänkande: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet
Yttrande över remissen på Kulturdepartementets betänkande: Nästa steg? - Förslag för en stärkt minoritetspolitik (SOU 2017:60) fastställd på nämnden den 21 september 2017 2017-09-22 Upprättat Visa dokumentet