Diarienummer FN-0322/2017
Titel Förskolenämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen
Startdatum 2017-08-11
Ansvarig nämnd Förskolenämnden
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-09-27
Kontakt forskolenamnden@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förskolenämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen 2017-08-11 Utgående Visa fil
1, 2
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter 2017-08-11 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 21 september 2017 - Förskolenämnden fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen 2017-09-26 Upprättat Visa dokumentet
Fördelning av arbetsmiljöuppgifter fastställda på nämnden den 21 september 2017 2017-09-27 Upprättat Visa dokumentet